Nieuwe tarieven vanaf 2014


Tot nu toe is ons tarief altijd gebaseerd geweest op een uurtarief. Werkten we langer dan een uur, dan rekenden we in principe door. In de praktijk deden we dat echter heel beperkt. We hebben daarom besloten het uurtarief  los te laten en over te gaan op een consultprijs per 1 januari 2014. 1 januari is sowieso het moment waarop we jaarlijks het tarief verhogen met inflatiecorrectie + ongeveer 1 procent. Daarmee zou het uurtarief  €111,00 worden. Nu we het uurtarief loslaten en overgaan op een consultprijs, wordt de consultprijs €120,00. We streven daarbij om een consult af te ronden in 75 minuten. Het is mogelijk om een dubbelconsult af te spreken. Dat kost dan €240,00. Een consult bij ons beiden samen gaat €210,00 kosten.