Algemene voorwaarden

Annuleringsregeling voor trainingen door Fons Delnooz en/of Patricia Martinot

Omdat wij met kleine groepen werken is het belangrijk duidelijke bindende afspraken te maken over annulering van deelname aan trainingen.

 1. Trainingen het woord ‘training’ in onderstaande tekst kan vervangen worden door ‘cursus’, ‘workshop’ of ‘activiteit.’
 2. Trainingen bij ons in de praktijk
  • U heeft het recht uw deelname te annuleren tot 2 weken vóór aanvang van de activiteit.
  • Deze annulering dient schriftelijk plaats te vinden middels ons emailadres info@de-verbinding.com.
  • Bij annulering conform 2.1 en 2.2 krijgt u het door u betaalde bedrag 100% terugbetaald.
  • Indien u niet verschijnt op de training of indien u zich afmeldt binnen de periode van 2 weken vóór aanvang van de training, heeft u geen recht op terugbetaling van (een deel van) het door u betaalde bedrag.
  • Indien u bij de aanmelding voor de training heeft aangeven het trainingsbedrag te willen voldoen per kas op de eerste dag van de training, gelden de hierboven vermelde artikelen 2.1.; 2.2.
  • Indien u bij de aanmelding voor de training heeft aangeven het trainingsbedrag te willen voldoen per kas op de eerste dag van de training, en óf niet verschijnt op de training, óf slechts aan een deel van de training deelneemt, of u zich afmeldt binnen de afzegtermijn van 2 weken, bent u het volledige trainingsbedrag verschuldigd. Dit bedrag dient binnen 2 weken na aanvang van de training te zijn voldaan op ons banknummer.
 3. Online trainingen
  • U heeft het recht uw deelname te annuleren tot 2 weken vóór aanvang van de activiteit.
  • Deze annulering dient schriftelijk plaats te vinden middels ons emailadres info@de-verbinding.com.
  • Bij annulering conform 3.1 en 3.2 krijgt u het door u betaalde bedrag 100% terugbetaald.
  • Indien u niet deelneemt aan de online training of indien u zich afmeldt binnen de periode van 2 weken vóór aanvang van de training, heeft u geen recht op terugbetaling van (een deel van) het door u betaalde bedrag.
  • Indien u niet deelneemt aan de training en geen recht heeft op restitutie van het trainingsgeld, en indien het trainingsgeld reeds door u is voldaan per bank, kunt u ons vragen of u, zonder opnieuw te betalen, kunt deelnemen aan eenzelfde training die later wordt gegeven. Wij zien dit niet als een recht voor u of als een verplichting van ons, maar als een goodwill, waarbij onze intentie is dit voor u mogelijk te maken.