Energetische Bescherming; tegen leeglopen, vervuilen, meetrillen


Energetische  Bescherming; tegen leeglopen, vervuilen, meetrillen

Dit is onze eerste publicatie: vertaald in Engels, Duits en Spaans - vele tienduizenden exemplaren vonden hun weg naar hooggevoelige mensen. In 2015 is een geheel herziene versie verschenen. De oorspronkelijke tekst - nog even actueel als in 2000 - is alleen verkrijgbaar in de Engelse vertaling bij Amazon.

Dit boek (2000) is alleen nog verkrijgbaar in de Engelse vertaling: Energetic Protection (Amazon.com). In het Nederlands is er een geheel herziene uitgave verschenen in 2015. Deze herziene uitgave is gebaseerd op ons werk ná 2000. De oorspronkelijk Nederlandstalige tekst bevat voor veruit het grootste deel informatie die niet terugkomt in onze latere boeken over energetische bescherming.Van deze oorspronkelijke versie zijn tienduizenden boeken verkocht in het Nederlands, Duits, Spaans en Engels. De publicatiedatum is verouderd (2000!), de inhoud is dat beslist niet. We verwijzen u graag naar de Engelse vertaling die verkrijgbaar is als E-book en als paperback op Amazon, onder de titel: Energetic Protection: HSP? This is your book!

About the Book
Details
Publisher: De Verbinding
Publication Year: 2000
ISBN: 9879020270204
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."