Het leven is hart


Het leven is hart
Author:
Publication Year: 2008
ISBN: 9789020202175

Ieder mens heeft een enorme bron van liefde in zich. Maar niet iedereen heeft geleerd daar contact mee te maken of kan daarmee in contact zijn door in het leven opgedane ervaringen zoals pijn, verdriet, eenzaamheid, et cetera. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je (weer) in contact kunt zijn met de liefde in hart.

About the Book

Dit boek is niet meer nieuw verkrijgbaar. Wel worden soms tweedehands exemplaren aangeboden, bijvoorbeeld op Amazon en op marktplaats.

Ieder mens heeft een enorme bron van liefde in zich. Maar niet iedereen heeft geleerd daar contact mee te maken of kan daarmee in contact zijn door in het leven opgedane ervaringen zoals pijn, verdriet, eenzaamheid, et cetera. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je (weer) in contact kunt zijn met de liefde in hart.
Stap 1: losmaken van de borstkas, zodat je vastzittende emoties in het hartgebied weer dieper kunt voelen.
Stap 2: aanleren van technieken die je helpen die pijn en emoties te verwerken en los te laten.
Stap 3: leren om weer dieper in je hart aanwezig te zijn, zodat je weer de enorme kracht van liefde in jezelf ervaart.
Een boek voor iedereen. Hét boek voor therapeuten en opleiders.

Voel de kracht van liefde in jezelf!

Fons Delnooz en Patricia Martinot hebben een jarenlange ervaring als reguliere en alternatieve therapeuten. Ze geven samen consulten aan kinderen en aan volwassenen – ook aan paren – en geven cursussen en lezingen. Eerder verschenen van hen de succesvolle boeken: Energetische bescherming (5e druk), Reiki als ambacht (4e druk), Op weg naar zuiverheid, Voeding en spiritualiteit, Bezielde communicatie (2e druk), Spirituele verdieping en Opvoeden in liefde. www.de-verbinding.com

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."