Spirituele verdieping in hulpverlening en persoonlijke ontwikkeling


Spirituele verdieping in hulpverlening en persoonlijke ontwikkeling
Author:
Publisher: De Verbinding
Publication Year: 2003
Format: paperback
Length: 202 pagina
ISBN: 9789020283228

Veel hulpverleners botsen in hun werk tegen de grenzen van de reguliere hulpverlening op. Ze willen verder, dieper. Zo is het ook bij de cliënt. Men zoekt naar een diepere begeleiding om werkelijk in contact te komen met zijn innerlijke bron. Dit boek gaat over die weg naar binnen, over hoe je contact kunt maken met de diepste kern. De kern die weet wat je wilt met je leven, die weet hoe je je problemen kunt oplossen, die liefde, zuiverheid en waarheid kent.

About the Book

Dit boek is nieuw alleen nog verkrijgbaar bij de auteurs: info@de-verbinding.com

Veel hulpverleners botsen in hun werk tegen de grenzen van de reguliere hulpverlening op. Ze willen verder, dieper. Zo is het ook bij de cliënt. Men zoekt naar een diepere begeleiding om werkelijk in contact te komen met zijn innerlijke bron. Dit boek gaat over die weg naar binnen, over hoe je contact kunt maken met de diepste kern. De kern die weet wat je wilt met je leven, die weet hoe je je problemen kunt oplossen, die liefde, zuiverheid en waarheid kent. Maar zijn we niet allemaal regelmatig ‘hulpverlener’ : als ouder, als leerkracht, als vriend, als broer…? Is het niet voor ons allemaal zinvol om te weten hoe we de weg naar binnen kunnen gaan en hoe we anderen daarbij kunnen helpen? In dit boek wordt uitgebreid ingegaan op de spirituele dimensie van hulpverlener zijn. Soms lijkt het alsof de auteurs zich alléén tot de professionele hulpverlener richten, maar wie dieper leest, weet dat ze ieder mens aanspreken die vanuit zijn hart de ander wil helpen zijn eigen problemen op te lossen, door hem met zijn innerlijke kern in contact te brengen. Dit boek is bedoeld voor therapeuten en cliënten, voor ouders en partners, voor opleidingen die studenten óók spirituele verdieping willen aanbieden en voor studenten die verder willen gaan dan hun opleiding.

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."